DENNA INTENSIVA ROLIGA HÖST

Hösten är här och vi har hunnit njuta av den. Den årliga höstkonferensen hölls i år i Stockholms skärgård med utsikt över Östersjön. Många diskussioner, mycket arbete och nytta men även tillfälle till eftertanke och ro med en härlig höstkänsla.

Uppdragen blir fler och befintliga uppdrag växer, vi behöver bli fler och snart kommer vi komma ut med en annons. Känner ni någon som är nyfiken på att bli en i vårt team hojta till eller dela vårt inlägg.

Denna höst är utbildningsintensiv. Vi håller varje vecka öppna utbildningar inom praktisk förvaltningsledning och detta ger oss stora möjligheter att alltid förbättra vårt budskap, vår pedagogiska förmåga och värdefull input i vårt arbete med att ligga i framkant när det gäller att sammanföra utveckling och IT-leverans under gemensam styrning och ledning.

Vår modell som implementerats hos flertalet kunder börjar vi nu se resultaten av och vi sitter i skrivandets stund med de sista detaljerna kring att författa ned hela modellen på ett enkelt, praktiskt och logiskt sätt.

Princips modell är en IT-styrmodell med ett produktfokus. Modellen beskriver styrning, ledning och produktion av IT-stöd i tre nivåer: Team, program och portfölj. Vi applicerar lean/agile-världen (inkl styrning) på IT-förvaltningens vidmakthållande och vidareutveckling och detta tillåter två perspektiv. Vill ni ha en presentation så säg gärna till, vi pratar ofta och gärna om vår passion J.

Vi vill också berätta att vi precis tecknat avtal för ett nytt och tre gånger större kontor! Håll utkik efter inbjudan till mingel,

 

Vid pennan - Principarna

1 Likes