HANDS ON FÖR DEN AGILA FÖRVALTNINGSLEDAREN

Är ni inte trötta på att gå utbildningar som enbart ger teori? Man förstår väl vad som menas, men man får sällan med sig hur.

Via Institutet för Informationsteknologi erbjuder vi en öppen utbildning som riktar in sig just på "huret" när det gällar agila metoder i förvaltningsarbetet. Utbildningen vänder sig till alla som har intresse av att tillämpa agila metoder i sin förvaltning. Oavsett om ni använder pm3 eller ITm5, tillsammans med ITIL, Lean, Kanban eller Scrum eller har en egen förvaltningsmodell/systemförvaltningsmodell.

Ni läser mer om utbildningen på IFI´s hemsida och det är även där ni anmäler om.

Denna utbildning lämpar sig också ypperligt som en företagsintern utbildning. Vi skräddarsyr den efter era behov och den kan genomföras som en 1-dags eller 2-dagars utbildning. Utbildningen vänder sig med fördel till organisationer som använder ITm5 eller pm3 och ITIL tillsammans med agila metoder.