Hur arbetar ert företag med kulturen?

Företagskultur definieras ofta som ett företags gemensamma normer, värderingar, beteenden och attityder. Ett resultat av detta kan vara värdeord eller spelregler. Är det tillräckligt? Absolut inte! Kulturen måste kännas och upplevas på riktigt av alla anställda, inklusive chefer och ledning.

Vad kan ett företag konkret göra för att realisera detta? Här kommer några tips som vi på Princip snappat upp och börjat tillämpa i vår verksamhet.

- Börja redan i rekryteringsprocessen. Värdebaserad rekrytering och inte CV-baserad. Säkerställ att det är rätt person för jobbet genom att exempelvis låta kollegor vara delaktiga i rekryteringen. Våga vara kreativa vid kandidatträffarna genom ex. rollspel, workshop eller laborering. Kräver det lite extra eftertanke eftersom konsultmarknaden i stort är CV-baserad? Ja. Går det att göra? Ja, och det blir oftast väldigt bra!

- Väl anställd är det superviktigt att den nya Principaren får ett introduktionspaket som bl.a. innehåller en fadder, ett startkit och en plan för vad som ska göras under den första tiden. Vem ska Principaren träffa, vilka kunder ska Principaren presenteras för och vilken del av det interna arbetet behöver skjuts framåt. Hemmakänslan måste skapas tidigt för att få fäste. På tal om internt arbete, underskatta aldrig värdet av det och vad det kan tillföra, både för kulturen och för affärerna i ett konsultbolag. Alla kanske inte behöver vara ute och debitera heltid året runt.

 - Fokusera på det som fungerar och fira framgångar. När utmaningar lyfts bör förslag på väg framåt komma snart, om än inte på lösning.

- Medarbetare samt chef behöver aktivt arbeta med att våga utmana dem som upplevs vara bakåtsträvande och problemorienterade. Det finns oftast ett "varför".

- Se till att ge/få fullt mandat på riktigt för att undvika mikromanagement från ledningen och för att öka möjligheten att få testa, att göra fel för att sedan göra om och göra rätt.

- Varje möte MÅSTE ha ett tydligt syfte och förväntning på deltagare. Våga avbryta möten som inte uppfyller detta eller som är klara inom avsatt tid. Håll fokus på syftet och svamla inte iväg, gör en tydlig actionlista på Vem som gör Vad till När.

- Arbeta kontinuerligt med utmaningar, både mjuka som hårda.

- Ha roligt tillsammans och lär känna varandra bättre genom gemensamma träffar.

Hur arbetar ert företag med kulturen?