Nyfiken på vilka uppdrag vi har just nu?

Här kan ni läsa mer om var och hur vi skapar magi för våra kunder och tillsammans med våra kunder.

Även om vi älskar att arbeta med Principmodellen och vidareutveckla den så är den endast en del av vår kärnverksamhet. Här kommer ett urval av våra uppdrag aktuella just nu, både med modell och utan. Vi har valt att dela in våra uppdrag utifrån bransch. 

Finans - Projektledning, leverantörsstyrning, digitalisering, interima roller, coachning och förändringsledning.
Princip har en lång historik inom finanssektorn. Vi har projektlett stora complianceprojekt, infört Swish och haft interima chefsroller i ledningsgrupper. Vi har både arbetat med leverantörsstyrning, regulatoriska krav och digitalisering.
Vi har precis avslutat ett stort digitaliseringsprojekt vars resultat sjösattes ut till alla bankens kunder i slutet av 2017. Nu projektleder vi en översyn av en banks kravprocess, coachar i förvaltningsstyrning och bedriver förändringsledning.
2018 tilldelades vi ramavtal med Finansinspektionen.


Landsting – Förvaltningsstyrning, förändringsledning, projektledning, utbildning och etablering.
Via eget ramavtal arbetar vi med styrning och ledning på strategisk, taktisk och operativ nivå. Förändringsledning, coachande utbildning, traditionell utbildning, styrgrupps- och ledningsgruppsstöd. Idag bemannar vi rollen projektledare samt förändringsledare/etablerare. Vi har precis genomfört en temperaturmätning och stöttar i att lyfta förvaltningsstyrningen.


Kommun – Införande av förvaltningsstyrningsmodell, utbildning, förändringsledning, översyn och etablering.

Via eget ramavtal arbetar vi med införande av förvaltningsstyrning. Vi utbildar och förändringsleder. Just nu arbetar vi med en kommun som sedan tidigare implementerat en förvaltningsstyrningsmodell (pm3) men inte fått den effekt man önskar varför kommunen vill lyfta sin styrning och arbetssätt. Vi etablerar styrgrupper, lean-inspirerade arbetssätt, lyfter ledare och skapar team.


Myndighet – Säkra stabil drift av IT-system, utveckling av IT-miljö. Etablera förvaltningsstyrning enligt Principmodellens koncept (Leveransområden, leveransteam, produkter) Slå ihop utveckling och förvaltning.

Myndighet 1 - Här hjälper vi kunden att säkerställa att deras drift av IT-system är stabil, säker och effektiv samt att vi hjälper kunden löpande med att utveckla deras IT-miljö.
Myndighet 2 – Här arbetar vi med koncept som Leveransområden, Leveransteam, Produkter, Grannskap och Landskap. Otroligt spännande organisation med unika förutsättningar.
Myndighet 3 – Här arbetar vi med en kombination av förvaltningsstyrning och utveckling. Vi bygger team som hanterar bägge förmågor med tydlig förankring i verksamheten.


Industrisektorn – Ett spännande uppdrag som vi kommer återkomma till i ett eget blogginlägg framöver. Industrin har nämligen helt andra förutsättningar och ramar än den offentliga sektorn.


Fastighet - Interim förvaltningsledare
Nytt uppdrag i fastighetsbranschen som vi precis påbörjat. Här hjälper vi kunden med deras redan befintliga förvaltningsmodell (pm3). Vi bemannar rollen Förvaltningsledare.


Bemanning – GDPR, Förvaltningsstyrning, agila metoder
En av Princips första kunder som vi återkommande har fått förtroende ifrån. Just nu hjälper vi dom med GDPR, förvaltningsstyrning och agila metoder. Spännande!


Pension & försäkring – Interim förvaltningsledare, etablerat förvaltningsstyrning, utbildning och projektledning
Här bemannar vi idag rollen Förvaltningsledare. Men vi har inom denna bransch i närtid även etablerat förvaltningsstyrning, utbildat, coachat och projektlett IT-projekt.


Spel – ISO- Certifiering
Här arbetar vi idag med att hjälpa organisationen mot en ISO-certifiering.

Hur skapar ni magi i er vardag?
Nyfiken på Principmodellen?

Nyfikna på att läsa mer om våra tidiga uppdrag?

Referensuppdrag 2018