Principmodell på Kammarkollegiet

Idag sträcker vi Principare lite extra på oss, då det arbetssätt för verksamhetsnära utveckling och förvaltning av IT på Kammarkollegiet som vi varit med och tagit fram, har beslutats som styrande dokument av Kollegiets generaldirektör och implementeras för fullt just nu.

Arbetssättet är baserat på en pragmatisk modell som vi stöttat Kammarkollegiet i att ta fram och vars styrka är att den betraktas som myndighetens egen. Modellen fungerar utmärkt under gällande arbetsordning, har ett nödvändigt minimum av nya roller och forum och det bästa är att Kammarkollegiet själva uthålligt utvecklat, testat, ändrat och anpassat den till sin verksamhet utifrån en bas på Principmodell och med vårt stöd.

Effekten blir tvärfunktionella team som bedriver utveckling och förvaltning på myndigheten ned en hög grad av integration mot verksamhetsplaneringen. Verksamheten beslutar, teamen löser uppgiften på bästa sätt med de verktyg som står till förfogande.

Det är så man får hållbarhet i resan mot ökad effektivitet på riktigt. Det är så man får tillitsbaserad styrning och ledning.

Det är så vi åstadkommer kontroll och innovation i balans.

Nyfiken på Principmodellen?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Ta kontakt med Princip