Vad händer med pm3 när SAFe når dig?

Har din organisation lagt mycket tid, resurser och förändringskraft på att skapa en heltäckande IT-förvaltningsstyrning? Är förvaltningsobjekt, objektstyrgrupper och certifierade förvaltningsledare legio? Kanske till och med program och en portfölj?

Finns det parallellt med förvaltningsstyrningen röster och tankar om att din organisation bör titta på hur man kan skala upp det agila arbetssättet? Kanske att gå från några få utvecklingsteam – ”som ju inte har någonting med förvaltning att göra” – till att även omfatta styrning och strategiska beslut?

Det går ju inte med ettåriga förvaltningsplaner som kräver ständig revidering och det blir ju krock eftersom pm3 handlar om styrning och ledning av förvaltning och SAFe om uppskalning av teambeteenden för utveckling och leverans. Eller?

Det behöver inte vara så.

Princip har arbetat med bägge, och vi vet att de går att kombinera. Och det är värt ansträngningen! Vi reser mot ett lean/agile-tankesätt, där vi förflyttar organisation, roller och koncept. Vi skapar en förändringskultur.

Då kan man få det starkaste ur förvaltningsstyrningsmodellen och ramverket. Då kan förvaltningsledning och produktägarskap spela på samma bollplan, med värden från bägge i behåll.

Kontakta oss så berättar vi hur.