Förvaltning & verksamhetsutveckling

Principmodellen hjälper med din digitala förvaltning och utveckling. Vår modell frigör tid och resurser med effektiv portföljstyrning och det skapar utrymme för innovation.

Verksamhetsutveckling

Digitalisering kommer vare sig man vill eller inte. Det ställer högre krav på att förvaltningen kan agera snabbt och att man har koll på läget. Digitaliseringen är nämligen dyrt och kan inte allt för sällan medföra försenade tidplaner och oväntade kostnader.

För att kunna utveckla affärsverksamheten så krävs det en styrd IT förvaltning för att säkerställa att processer, uppgifter och beslut hanteras och utförs i samverkan med organisationens visioner och mål. Bästa sättet att få kontroll är att införa en förvaltningsstyrningsmodell. 

Principmodellen ger praktisk vägledning i hur man sammanför utveckling och förvaltning under gemensam styrning och ledning Läs mer här

Standarder i branchen

Har ni redan fört in och en etablerat standard styrmodell men som inte har fått slagkraft fullt ut? Oroa er inte, vi hjälper er! Vi har bred erfarenhet av standarder så som pm3, ITIL, SAFe, Scrum mm. Vi vet hur modellerna är uppbyggda, hur man inför dom och hur man jobbar praktiskt i dom.

Kontakta oss idag om du har frågor eller bara vill ta en filosofisk dialog om hur förvaltningsstyrning fungerar i praktiken!

Nyfiken på Principmodellen?

Nyfikna på Principmodellen? Läs mer här!

Principmodellen pdf