Förvaltningsstyrning

Vi hjälper våra kunder med styrning och ledning på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Vi arbetar dagligen med att lyfta befintliga förvaltningsstyrningsmodeller och sammanfoga utveckling och förvaltning. Ofta genom att bygga leveransteam, grannskap och landskap. Genom förändringsledning, coachande utbildning, traditionell utbildning, styrgrupps- och ledningsgruppsstöd, workshops och med en dos arkitektur så lyfter vi organisationer till att bättre kunna tillgodose verksamhetens behov.

Vi upplever ofta att förvaltningen blivit ett självspelande piano. Inte alldeles sällan så finns det inget samspel mellan förvaltning och utveckling och sällan strategier för att stänga ned system, planera in projekt som ska landa i förvaltningen eller förutsättningar för att bedriva en proaktiv förvaltning med verksamheten i fokus.

Förvaltningsstyrning bör inte bara vara ett komplement till projektstyrning och organisationen utan en del av det. Att betrakta förvaltningen som ”där det hänt” snarare än ”där det händer” är en utgångspunkt som vi tror skapar stora utmaningar.

Vår upplevelse är att organisationer kommer långt genom att effektivisera det som redan finns och att ständiga förbättringar ofta ger bästa resultat. 

Ni har kanske redan fört in en styrmodell och eventuellt även andra modeller men inte fått den effekt ni önskat? Kanske någon av de stora förvaltningsstyrningsmodellerna i kombination med ITIL eller SAFe? Så ser det ut hos flertalet av våra kunder. Vi ser det som en fördel när det finns ett arbete att utgå ifrån men det krävs en förmåga att förändra och förenkla för att verkligen kunna skapa effekt och värde.

Med det sagt så är vi experter på att få ihop helheten.

Vår egen modell!

Principmodellen är en modell inspirerad av sunt förnuft och hjälper organisationer med att få ihop IT-förvaltning och IT-utveckling under samma paraply. Framgångsrikt använder flertalet organisationer idag Principmodellen i sin helhet eller delar av. Precis som det ska vara när kundens behov måste vara i fokus.


Har ni fört in förvaltningsstyrning så är ett införande av Principmodellen ett ypperligt nästa steg för att stå rustade inför vår föränderliga omvärld. Läs mer här