Förvaltningsstyrning

Vi hjälper våra kunder med styrning och ledning på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Vi arbetar dagligen med att lyfta befintliga förvaltningsstyrningsmodeller och sammanfoga utveckling och förvaltning. Ofta genom att bygga leveransteam, grannskap och landskap. Genom förändringsledning, coachande utbildning, traditionell utbildning, styrgrupps- och ledningsgruppsstöd, workshops och med en dos arkitektur så lyfter vi organisationer till att bättre kunna tillgodose verksamhetens behov.

Vi upplever ofta att förvaltningen blivit ett självspelande piano. Inte alldeles sällan så finns det inget samspel med utvecklingen och sällan strategier för att stänga ned system, planera in projekten som ska landa i förvaltningen, eller förutsättningar för att bedriva en proaktiv förvaltning med verksamheten i fokus.

Förvaltningsstyrning bör inte bara vara ett komplement till projektstyrning och organisationen utan en del av det. Att betrakta förvaltningen som ”där det hänt” snararare än ”där det händer” är en utgångspunkt som vi tror skapar utmaningar.

Vår upplevelse är att organisationer kommer långt genom att effektivisera det som redan finns och ständiga förbättringar ofta ger bästa resultat. (jämte ständiga förändringar). 

Ni har kanske redan fört in en styrmodell och eventuellt även andra modeller men inte har fått den effekt ni önskat. Ex pm3, ITIL, SAFe, Scrum med flera. Så ser det ut hos flertalet av våra kunder. Vi ser det som en fördel när det finns ett arbete att utgå ifrån. Ex så är ett tidigare införande av pm3 en fördel om man vill ta steget vidare till Principmodellen. 

Med det sagt så är vi experter på att få ihop helheten. Vi kan pm3, ITIL, Scrum och Safe med flera modeller. Vi arbetar dagligen med att föra in ex pm3 hos våra kunder, skillnaden är att med en konsult från Princip – så får man alltid lite mer.

Vår egen modell!

Princip bedriver egen modellutveckling och håller öppna utbildningar i denna via vår utbildningspartner samt företagsinterna utbildningar i egen regi.
Principmodellen är en modell inspirerad av sunt förnuft och hjälper organisationer med att få ihop styrningen av förvaltning och utveckling under samma paraply.
Modellen ger praktisk vägledning i hur man sammanför utveckling och förvaltning under gemensam styrning och ledning. Framgångsrikt använder flertalet organisationer idag Principmodellen i sin helhet eller delar av. Precis som det ska vara när kundens behov måste vara i fokus.
Har ni fört in ex pm3 så är ett införande av Principmodellen ett ypperligt nästa steg för att stå rustade inför vår föränderliga omvärld. Läs mer här