Leverantörsstyrning

Outsourcing är mer vanligt än ovanligt numera vilket ställer en del krav på den interna IT beställaren. Ännu mer komplicerat blir det vid multisourcing.

Styrning och ledning av leverantörer

Vi på Princip har gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer och företag med att leverera effektiv SIAM och etablera styrmodeller för såväl långsiktig som kortsiktig leverantörsstyrning. Vi jobbar med processetablering av leverantörsstyrningsprocesser, ekonomistyrning samt informationssäkerhet enligt ISO 27000. Behov av styrning av det digitala objektet är starkare än någonsin och vi kan även erbjuda implementering av IT-strategi och digital strategi (länk sida).