om princip

kontroll och innovation i balans

Vi är konsulter som stöttar och utmanar ledarskapet för att åstadkomma drivkraft i organisationer.

Princip grundades 2014 med insikten att varaktig förändring - oavsett modeller och styrstrukturer – handlar om människor.

Vår affärsidé är att stötta våra kunder i att bygga en gemensam leveranskultur och ett ledarskap som skapar verklig förflyttning.
Vi stärker ledarskap och leverans och får fart i verksamhetsutvecklingen med IT i kombination, väl avvägt mellan riskhantering och snabb förändring.

Vi gör det alltid med människan och dess resa i beaktande.

Vi kallar det kontroll och innovation i balans.

Vår modell vägleder förändringsresan

Vi återför ständigt våra erfarenheter från våra uppdrag i en kunskapsbank vi kallar Principmodellen.

Läs mer här.


Kontakta oss idag om du vill veta mer! 

Nyfikna på att läsa mer om våra tidiga uppdrag?

Nyfikna på att läsa mer om våra tidiga uppdrag?

Referensuppdrag 2018