om princip

kontroll och innovation i balans

Vi är konsulter som jobbar med att stötta och utmana ledarskapet för att åstadkomma drivkraft i organisationer.

Det är vår insikt att varaktig förändring - oavsett modeller och styrstrukturer – handlar om människor.

Oavsett bransch hjälper vi er med att bygga ett ledarskap och en kultur som skapar verklig förflyttning. Det är viktigt för oss att utgå ifrån era förutsättningar och söka vägar som gynnar just er verksamhet.

Genom ett stärkt ledarskap och tydlig målstyrning skapas förutsättning att få framfart i verksamhetsutvecklingen tillsammans med IT.

Vi kallar det kontroll och innovation i balans.

Vår egen modell - Principmodellen

Efter många försök och filosoferande uppkom Principmodellen- en praktisk vägledning i hur man sammanför utveckling och förvaltning under gemensam styrning och ledning.  läs mer här!


Kontakta oss idag om du vill veta mer! 

Nyfikna på att läsa mer om våra tidiga uppdrag?

Nyfikna på att läsa mer om våra tidiga uppdrag?

Referensuppdrag 2018