Projektledning och programstyrning

För att lyckas med projekt behövs en tydlig projektledning och programstyrning.

Projektledning

En strukturerad och tydlig ledning inom projekt är viktigt. Våra projektledare har erfarenhet av att driva stora och små projekt. Vi kan hjälpa er med att projektleda allt som rör verksamhetsutveckling och/eller IT. Det senaste året har vi projektlett stora complianceprojekt, digitaliseringsprojekt, införande av styrmodeller, översyner av kravprocesser, utveckling av förvaltningsstyrning med flera inom de flesta branscher. 

Programstyrning

Ibland är mer lämpligt att sätta upp ett program för att ro hem en större förändring. Program används när det finns behov att samordna och styra flera projekt, förvaltningsobjekt, uppdrag och aktiviteter som tillsammans ska uppnå programmets mål. Med lång erfarenhet av program och PMO kan vi på Princip hjälpa er med optimal programstyrning. Vi har bland annat infört programstyrning inom både kommun och landsting för deras förvaltningsstyrning och IT-styrning.

Nyfikna på att läsa mer om våra tidiga uppdrag?

Nyfikna på att läsa mer om våra tidiga uppdrag?

Referensuppdrag 2018