envelope
Referenser

Lyckat införande av digital signering

Princip införde digital signering i en av Sveriges större banker. Inom banken är man lyrisk över resultatet som innebär en enorm tidsbesparing och ett kvantsprång in i nutiden.

Princip fick ansvar att leda en övergång från manuella signeringsrutiner till en digitaliserad signering av bankens alla tjänster och produkter.

Banken har en stark lokal förankring och har haft en stadig tillväxt de senaste 20 åren som gör att affärsvolymen ökar. Bland bankens handläggare på lokalkontoren har behovet av digital signering legat högt på önskelistan över effektiviseringar. Man ser att det förenklar och kortar ner ledtider i affärsprocessen med bankens kunder och gör att man kan hantera fler affärer per handläggare.

I samband med bankens digitaliseringsresa beslutade banken att bygga en generell förmåga och ta fram en lättanvänd signeringsfunktion för både privat- och företagskunder. På privatsidan var det viktigt att även kunna ta hand om en familjs samtliga behov.

Ett avgörande vägval

Tidigt beslutades att bygga en lösning för både Mina sidor och mobilapp. För kunderna innebar det att ett signerat avtal direkt kunde visas upp som en PDF-kopia på avtalet i mobilappen. För företagskunder byggdes lösningar för att kunna hantera underskrifter av flera huvudmän, delägare och hantering av flera företagskonton, rörelsekonton mm.

Uppdraget genomfördes som en hybrid mellan traditionell projektledning och agil utveckling.

Besparingar

Tidsbesparingar – efter att ha analyserat drygt ett tusental affärer konstaterades att handläggningstiden minskat med över 50%.

Redan efter ett kvartal hade projektet betalat sig och man räknar med besparingar i miljardklassen de kommande åren.

Resultat över förväntan

Efter ca 3 månader hade antalet affärer som utfördes med stöd av digital signering nått ca 50% och har fortsatt öka stadigt sedan dess.

Minskad miljöpåverkan – antalet utskrifter har minskat och banken räknar med en besparing på ca 50–150 avtalssidor per kund och affär tillsammans med minskade kostnader för scanning, portokostnader och resekostnader.

Kunderna gillar lösningen och pekar bland annat på en smidighet i vardagen. Det har blivit lättare att göra affärer med banken, vilket har ökat kundnöjdheten avsevärt.

I Covid-tider innebär det att kunderna slipper att åka in till banken för att signera avtal.