Referensuppdrag

Här kan ni läsa mer om våra referensuppdrag. Vi har valt att dela in dem efter bransch. Önskar ni mer information om uppdragen eller kontaktuppgifter till våra kunder, vänligen kontakta oss.

Finans - Projektledning, leverantörsstyrning, digitalisering, interima roller, coachning och förändringsledning.

Princip har en lång historik inom finanssektorn. Vi har projektlett stora complianceprojekt, infört Swish och haft interima chefsroller i ledningsgrupper. Vi har både arbetat med leverantörsstyrning, regulatoriska krav och digitalisering.

Vi har precis avslutat ett stort digitaliseringsprojekt vars resultat sjösattes ut till alla bankens kunder i slutet av 2017. Nu projektleder vi en översyn av en banks kravprocess, coachar i förvaltningsstyrning och bedriver förändringsledning.

2018 tilldelades vi ramavtal med Finansinspektionen.

Offentlig sektor, Region – Förvaltningsstyrning, förändringsledning, projektledning, utbildning och etablering.

Via eget ramavtal arbetar vi med styrning och ledning på strategisk, taktisk och operativ nivå. Förändringsledning, coachande utbildning, traditionell utbildning, styrgrupps- och ledningsgruppsstöd. Idag bemannar vi rollen projektledare samt förändringsledare/etablerare. Vi har precis genomfört en temperaturmätning och stöttar i att lyfta förvaltningsstyrningen.

Offentlig sektor, Kommun – Införande av förvaltningsstyrningsmodell, utbildning, förändringsledning, översyn och etablering.

Via eget ramavtal arbetar vi med införande av förvaltningsstyrning. Vi utbildar och förändringsleder. Just nu arbetar vi med en kommun som sedan tidigare implementerat en förvaltningsstyrningsmodell (pm3) men inte fått den effekt man önskar varför kommunen vill lyfta sin styrning och arbetssätt. Vi etablerar styrgrupper, lean-inspirerade arbetssätt, lyfter ledare och skapar team.

Offentlig sektor, Myndighet – Säkra stabil drift av IT-system, utveckling av IT-miljö. Etablera förvaltningsstyrning enligt Principmodellens koncept (Leveransområden, leveransteam, produkter). Slå ihop utveckling och förvaltning.

Myndighet 1 - Här hjälper vi kunden att säkerställa att deras drift av IT-system är stabil, säker och effektiv samt att vi hjälper kunden löpande med att utveckla deras IT-miljö.

Myndighet 2 – Här arbetar vi med koncept som Leveransområden, Leveransteam, Produkter, Grannskap och Landskap. Otroligt spännande organisation med unika förutsättningar.

Myndighet 3 – Här arbetar vi med en kombination av förvaltningsstyrning och utveckling. Vi bygger team som hanterar bägge förmågor med tydlig förankring i verksamheten.