IT strategi

Att ta fram och förankra digitala strategier är inte plättlätt. Princip har experter inom området som gärna hjälper till!

En tydlig IT-strategi är A och O

I takt med den ständigt transformerande digitaliseringen får man inte hamna på efterkälken när det gäller att ha en tydlig IT strategi. I och med den digitala utvecklingen behöver vi idag jobba agilt och ständigt anpassa oss efter de nya förändringar som sker. Att ha en klar och tydlig IT strategi och digital strategi är en viktigt förutsättning.

Princip erbjuder styrning och ledning inom IT strategi och digital IT strategi

På Princip hjälper vi er att fram eller förbättra nya eller redan existerande strategier inom IT. Vi gör en nulägesanalys samt tar fram en målstyrning av er verksamhet. En genomlysning av organisationens processer och strategier är nödvändigt för att kunna ge skräddarsydda rekommendationer för att sedan kunna implementera en bättre och mer sammanhållen styrning.

Leverantörsstyrning

Multisourscing är något som vi stöter på ofta nuförtiden och med det kommer utmaningar. Hur får vi ihop leverantörer som måste samverka? Hur vet vi att vi får det vi köpt? Det är viktigt att titta på hur processerna ser ut för leverantörer av IT-tjänster, vilka leverantörer som används och hur de hanteras. Ni kanske behöver stöd vid outsourcing? Här kan du läsa mer om leverantörsstyrning (länk sida).

Har du frågor om hur vi på Princip skulle kunna hjälpa just din organisation? Kontakta oss idag så berättar vi mer!