envelope
Tjänster Tjänster Tjänster
kristopher-roller-PC_lbSSxCZE-unsplash Jobba med förändringar

Uppdrag förändring - Orka hela vägen!

Att vara i förändring kan ta mycket energi och något som kräver uthållighet från...

grey arrow
white arrow LÄS
MER
hands Ledarskap

Vilken betydelse har ledarskapet egentligen?

Är ledarskapet något som bara tas för givet och självklart eller är det viktigt på...

grey arrow
white arrow LÄS
MER
kultur Princip

Hur arbetar ert företag med kulturen?

Företagskultur definieras ofta som ett företags gemensamma normer, värderingar, beteenden...

grey arrow
white arrow LÄS
MER
Referenscase Referenscase
OM PRINCIP

Vi är konsulter som stöttar och utmanar ledarskapet för att åstadkomma drivkraft i organisationer.

Princip grundades 2014 med insikten att varaktig förändring - oavsett modeller och styrstrukturer – handlar om människor.

nikola-johnny-mirkovic-54faQUzxNmo-unsplash cube small cube