Ledarskap och leverans där digitaliseringen finns

Det är vad vi i Princip är bäst på.

Vill du veta hur vi jobbar? Hur även du kan balansera innovation och kontroll?

Träffa en Principare som berättar mer!

Vi är konsulter som jobbar med att stötta och utmana ledarskapet för att åstadkomma drivkraft i organisationer.

Vi vill i princip bli fler!

Vi expanderar och söker efter dig som vill jobba med IT styrning!

Verksamhet

Behov

Utveckling

Försörjning

Förvaltning

Leverans

Principmodellen

Modellen ger en praktisk vägledning i hur man sammanför utveckling och förvaltning under gemensam styrning och ledning, läs mer under Principmodellen.