Ledarskap.

Det är vad vi i Princip är bäst på och det genomsyrar allt vi gör.

Princip hjälper er att skapa drivkraft. Genom rätt strategi och coachning förflyttar vi organisationer.

Vill du veta hur vi jobbar? Hur även du kan balansera innovation och kontroll?

Träffa en Principare som berättar mer!

Vi är experter på varaktig och framgångsrik förändring inom företag och organisationer.

Vi vill i princip bli fler!

Vi expanderar och söker efter dig som vill jobba med IT-styrning!

Verksamhet

Behov

Utveckling

Försörjning

Förvaltning

Leverans

Principmodellen

Med vår breda erfarenhet inom agil uppskalning och förvaltningsstyrning har vi utarbetat en effektiv modell för att öka utvecklingstakten inom olika företag och verksamheter. Den ger praktisk vägledning i hur man sammanför utveckling och förvaltning under gemensam styrning och ledning. Vi kallar den för Principmodellen.

Strategier för förändring och utveckling

Vi på Princip är konsulter som hjälper organisationer att bli ännu bättre. Vi utmanar och stöttar ledarskap och ser till att chefer och ledare har rätt verktyg för att pedagogiskt driva företaget framåt. 

Med erfarenhet från bl a agila metoder, modeller och ramverk som ITIL och pm3 kan vi hjälpa er att analysera er verksamhets behov och införa rätt strategier för varaktig förändring och utveckling. Vi hjälper verksamheter inom t ex finans, landsting, kommun, myndighet, industrisektorn och fastighet. 

Hur vi kan hjälpa er: 

  • Analysera nuläge och vision för företaget 
  • Utbilda och coacha ledningen 
  • Skapa tydlig styrning och beslutsförmåga 
  • Ta fram anpassade strategier för utveckling 
  • Koppla samman ekonomistyrning och IT 
  • Digital transformation och strategi 
  • Workshops 

Vi ser till att alltid ha människan i åtanke i alla processer och vet hur viktigt det är att balansera innovation och kontroll.