envelope

PRIMO

Kontroll & Innovation i Balans

Balansen i de flesta organisationer handlar om aktiv avvägning mellan stabilitet och nydanande förändring, eller kontroll och innovation.

Kontroll & innovation i balans är ett tillstånd där mängden kostnadskontroll, styrning och effektivisering kan balanseras med mängden utveckling och innovation beroende på verksamhet, affär och marknadens tillstånd.

anthony-tyrrell-Bl-LiSJOnlY-unsplash

Vi har tagit fram ett praktiskt sätt för tillämpad systemsyn (systems thinking) vid riktigt stora utmaningar kring ledarskap, förvaltningsstyrning och utveckling som halkat av banan. För att kunna göra praktik av systemteorin har vi tagit fram PRIMO – ett ekosystem att tillämpa i organisationer för att åstadkomma Kontroll och Innovation i Balans.

deniz-altindas-t1XLQvDqt_4-unsplash

PRIMO är baserat på erfarenheter från våra och andras lyckade och mindre lyckade förändringsresor och vi har identifierat och “satt i system” mönster och antimönster för hur organisationsutveckling kan drivas för att skapa riktigt bra styrning, ledarskap och framför allt leverans.

 

För att bygga förmågan att kunna nå Kontroll & Innovation i Balans betonar vi fem aspekter organisationer behöver jobba med: Principer, Evolution, Ledarskap, Styrning och Leverans.

Eftersom PRIMO bygger på systemsyn hänger aspekterna samman, påverkar varandra och påverkas av vilka utmaningar vi försöker lösa. Aspekterna i ekosystemet ger ett sammanhang och en överblick över helheten.

Så, behöver du hjälp med att:

- bygga en enkel och leveransfokuserad modell för förvaltningsstyrning och utveckling som tar det bästa från existerande ramverk och modeller och tillämpar det på rätt sätt i din organisation?

- skapa de ledare som behövs för att driva utveckling och förvaltning i både verksamhets- och teknikkopplade grupperingar?

- rigga en enkel men kraftfull styrmodell baserad på tillräckligt mycket struktur men framför allt relationer och genuina överenskommelser?

Att arbeta med PRIMO är att utveckla organisationens förmågor, och en evolutionsresa med PRIMO är en förändringsprocess, en systemisk förändring som involverar hela organisationen och som riktar sig till människor, kultur och ledarskap.

blur

Låter det superspännande och vill du veta mer? Kul! 

 

Hoppa in på vår nya site om PRIMO och ta del av våra tankar och ideér. Det kanske blir en början till en fantastisk evolutionsresa tillsammans! 

 

 

"Vi strävar efter att möjliggöra våra kunders svåraste evolutionsresor, genom att balansera förflyttning och stabilitet. Alltid med människan i fokus."