Kvalitetsprincip

Många organisationer upplever stora utmaningar kring effektivisering och utvärdering av leveranser från befintliga processer, och behovet av ett kontinuerligt förbättringsarbete för att kunna fortsätta leverera service och nytta i den takt och omfattning som efterfrågas är stort.

Kvalitetsprincip erbjuder granskning, riktade revisioner och utvärdering av befintliga processer, flöden och system för att hitta utvecklingspotential och stöttar arbetet med att skapa och implementera nya processer. Genom att belysa utfall finns möjlighet att nå högre effektivitet och lönsamhet genom att arbeta med identifierade förändringar och effektiviseringar. 

Med hög kompetens, ödmjukhet och respekt för befintlig verksamhet kartlägger och genomlyser vi till exempel flöden, IT-plattformar, licenshantering och kommunikationsvägar och föreslår därefter en konkret handlingsplan. Vi kan leda eller vara behjälpliga under förändringsresan, där fokus är att säkerställa att organisationen får tillräckligt med kraft för att genomföra de identifierade förändringarna och fortsätter leverera en hög nytta och service. 

Vi på Kvalitetsprincip kan hjälpa er att: 

  • skapa beslutsförmåga 
  • koppla samman ekonomistyrning och IT 
  • skapa tydlig målstyrning av er IT-verksamhet 
  • ta fram och implementera nya eller justerade processer 
  • leda större eller mindre förändringsarbete på samtliga organisatoriska nivåer 

Vi är experter på varaktig och framgångsrik förändring inom företag och organisationer.   

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal kring vad vi kan hjälpa just er verksamhet med! 

Nyfiken på Principmodellen?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Ta kontakt med Princip