envelope
Princip

Principer

Hos oss är principerna mer än bara ord, vi personifierar​ dessa i alla sammanhang

Vi vet att organisationer med en stark kultur presterar bättre på lång sikt. ​

När vi fortsätter att växa strävar vi efter att se till att vår kultur förblir levande och efterlevs. ​

Princips principer använder vi inte bara för att lyfta fram våra värderingar utan också för att engagera oss i dem, både som Principare och som företag. ​

Principerna listas inte i någon inbördes prioritetsordning. Vi tror att alla är lika viktiga för att skapa Princip.

helsefyr

VÅRA 4 VÄGLEDANDE PRINCIPER

1. Eftersträva tillväxt och lärande

2. Lev och uppmuntra öppensinnighet

3. Erbjud generositet

4. Bygg öppna och ärliga relationer

Princips värderingspussel2

Eftersträva tillväxt och lärande

Hos oss är det viktigt att medarbetarna växer både personligt och professionellt.

Hos oss är det viktigt att ständigt utmana sig.

På Princip hjälps alla åt att frigöra potential.

1

Lev och uppmuntra öppensinnighet

Det är viktigare att hitta rätt svar än att alltid ha rätt.

Vara nyfiken, kunna lyssna, vara mottaglig för nya idéer, argument och information.

Tänka nytt och se möjligheter genom att ständigt omvärdera och utmana.

3

Erbjud generositet

Hos oss är det viktigare att ge än att få.

Vara villiga att dela med oss för att få andra att lysa.

Var vi än är, uppmuntra och bekräfta vår omgivning.

2

Bygg öppna och ärliga relationer

Vi strävar efter att bygga öppna och ärliga relationer.

Viktigare att fokusera på hur andra känner än på vad du säger och gör.

Ärlighet, respekt och tillit är vägledande.

4

Vi delar gärna med oss av våra tankar och Principer och är du nyfiken på att veta hur vi jobbar med och efter dem så hör av dig!

pontus-welin-berger-2

Pontus Welin-Berger

VD