envelope

Tjänster

Tjänster

Våra konsulter har erfarenhet av att leda och coacha organisationer, grupper och personer i såväl stora som små uppdrag. Vi kan hjälpa er med att leda allt som rör verksamhetsutveckling, organisationsutveckling med olika grad av IT. Vi engageras i stora complianceprojekt, digitaliseringsprojekt och vid införande av agila styrmodeller.

jackson-david-SsB3l7wkt-o-unsplash

Agil Coachning

Princip har stor erfarenhet av agila metoder och agil transformation. Våra konsulter lever och verkar i gränslandet mellan traditionella och agila arbetssätt och har själva direkt erfarenhet av att befinna sig på en agil förändringsresa.
Vi använder oss av olika verktyg för att på ett pedagogiskt sätt exemplifiera organisatorisk smidighet eller agilitet och genom det höja den agila mognaden. Vi kopplar ihop det med vardagen som finns i alla organisationer.

Leda förändring

Vårt erbjudande för att stödja den mänskliga sidan av ett förändringsinitiativ. För oss handlar det om att möta människor där de är och hjälpa till att göra resan tillsammans för att uppnå ett nytt läge.

Projektledning

Projektledning för Princip är att leda, driva och styra olika initiativ och skapa ett fokus på en uppgift som är lämplig att göras utanför ordinarie organisatoriska strukturer. Det handlar ofta om leda en hållbar omställning för att optimera företagets eller verksamhetens förmåga att alltid uppnå målen.

LaaS

Leadership as a Service – Rådgivning, utbildning och coachning för ledare som tjänst. Vi jobbar även direkt
som operativa ledare i interimsroller i samband med t.ex. föräldraledighet eller en större förändring. Vi skräddarsyr detta tillsamman med våra kunder.

PRIMO

En av grundtankarna med Princip har alltid varit att systematisera våra kunskaper i en bank för att hitta bra lösningar på vanliga problem.

Vi kodifierar det vi lärt oss, framförallt av våra dikeskörningar, och ser till att strukturera kunskaperna i ett system. Med systemet kan vi till exempel besvara hur agila team kan bli lika skickliga på att förvalta som de är på att utveckla, eller hur vi jobbar med flera planeringshorisonter och behåller en nybyggaranda även i organisationer som funnits länge och där en förvaltande kultur redan finns.

De här världarna går att sammanföra.

Har ni utmaningar med överlappande roller eller parallella styrmodeller som gör delvis samma sak men på olika sätt och med olika intressenter? Vi har täckt det också.

Vi kallar det PRIMO, och med dess hjälp skapar vi Kontroll & Innovation i Balans.