principmodellen

kontroll och innovation i balans

Principmodell gör det möjligt att samla och öka utvecklingstakten för framtiden utan att tappa de tekniska förutsättningarna och stödet som skapar kundnytta just i detta nu.

Vi har inspirerats av agil uppskalning och förvaltningsstyrning, eller rättare sagt: av våra upplevda fallgropar, dikeskörningar och omtag inom våra förändringsledningsuppdrag. Men framförallt har vi tagit fasta på våra erfarenheter av det goda ledarskapet.

Vår modell är icke-akademisk, enkel och ger praktisk vägledning i hur man sammanför utveckling och förvaltning under gemensam styrning och ledning. Koncept som leverans, produktfokus och kundperspektiv appliceras på den traditionella förvaltningsstyrningens vidmakthållande. Det skapar en god grund för att bygga team som både kan förvalta och förflytta. 

Vi har hjälpt flera kunder med att få fokus på leverans genom en samlad IT-styrning i sin organisation. Förutsättningarna är alltid olika, organisationer är olika. 

Vi sätter människan, gruppen och ledarskapet i fokus och vi anpassar alltid vårt synsätt till att passa behoven i kundorganisationen. Vissa organisationer har en förvaltningsmodell att utgå ifrån, andra har arbetat med agila arbetssätt. Vissa har arbetat med bägge. 

Oavsett om ni utgår ifrån standarder eller har en helt egenframtagen förvaltningsmodell så är det en fördel om man vill ta steget vidare till Principmodellen.

Kontakta oss så kikar vi på hur det ser ut i just er organisation!


Nyfikna på att läsa mer om våra tidiga uppdrag?

Nyfiken på Principmodellen? Ladda ner en överskådlig modellgrafik!

Principmodellen pdf