principmodellen

kontroll och innovation i balans

Principmodellen ger praktisk vägledning i hur man sammanför utveckling och förvaltning under gemensam styrning och ledning.

Vår egen modell! Inte bara en förvaltningsmodell, inte bara en förvaltningsmodell som tar hänsyn till lite utveckling, och till några projekt. Inte heller en modell för nyutveckling eller för affärsutveckling. Utan en modell för samlad styrning av IT där det är verksamhetens behov som tillgodoses.

Att arbeta effektivt med att förvalta och förflytta IT handlar om att balansera stabilitet och förändring och att ha en tydlig koppling till de verksamhetsbehov som styr IT-leveransen.

I många organisationer är det utmanande att knyta ett aktivt verksamhetsägarskap till utvecklingsprojekt och förvaltningsaktiviteter. IT-verksamheten är därför ofta splittrad och IT-förändringar genomförs i linjen över hela organisationen. I IT-tunga projekt kan koordinering med förvaltningen saknas då de inte har en tydlig, gemensam styrning.

Nyckeln till att få en samlad styrning för IT-frågor där verksamhetens behov tillgodoses är att sammanföra IT-utveckling och IT-produktion under ett paraply, där krav, behov och verksamhetsmål uttrycks på ett sätt som är lätt att ta till sig för alla parter.

Bild 2

På så sätt kan verksamheten och IT samverka i team kring att beskriva behoven och göra tydliga krav, att förändra och på så sätt försörja sagda behov och leverans av förbättringar. 

För att läsa mer om Principmodellen - Klicka här!

Vi har hjälpt flera kunder med att få fokus på leverans genom en samlad IT-styrning när vi etablerat Principmodellen i deras organisation. Förutsättningarna är alltid olika, organisationer är olika. Vi sätter människan, gruppen och ledarskapet i fokus och vi anpassar alltid vår modell till att passa er och de behov ni har. Vissa har en förvaltningsmodell att utgå ifrån. Oavsett om det är en standard modell eller en anpassad förvaltningsmodell så är det en fördel om man vill ta steget vidare till Principmodellen. Men absolut inget krav. Kontakta oss så kikar vi på hur det ser ut i just er organisation!Nyfiken på Principmodellen?

Nyfikna på Principmodellen? Läs mer här!

Principmodellen pdf