principmodellen

kontroll och innovation i balans

Principmodell är en modell som gör det möjligt att samla och öka innovationsförmågan och utvecklingstakten utan att tappa den tekniska driften och stödet som verksamheten alltid behöver. Dess löfte är "kontroll & innovation i balans".

Modellen ger praktisk vägledning i hur man sammanför utveckling och förvaltning under gemensam styrning och ledning. Modellen tar koncept som lättrörlighet, produktfokus och kundperspektiv och applicerar dem på den traditionella förvaltningsstyrningens vidmakthållande. Det skapar en god grund för att bygga team som både kan förvalta och förflytta. Vi fokuserar på leverans, på värdeflöde och på kund. 

Vi har hjälpt flera kunder med att få fokus på leverans genom en samlad IT-styrning när vi etablerat Principmodellen i deras organisation. Förutsättningarna är alltid olika, organisationer är olika. Vi sätter människan, gruppen och ledarskapet i fokus och vi anpassar alltid vår modell till att passa behoven i kundorganisationen. Vissa har en förvaltningsmodell att utgå ifrån. Oavsett om det är en standard modell eller en anpassad förvaltningsmodell så är det en fördel om man vill ta steget vidare till Principmodellen. Men absolut inget krav. Kontakta oss så kikar vi på hur det ser ut i just er organisation!

För att läsa mer om Principmodellen - Klicka här


Nyfiken på Principmodellen?

Nyfikna på Principmodellen? Läs mer här!

Principmodellen pdf