Portföljstyrning

Princip har lång erfarenhet av portföljstyrning.

Vi hjälper er med att

  • skapa beslutsförmåga
  • analysera nuläge och målbild kring IT-styrningen
  • skapa tydlig målstyrning av er IT-verksamhet
  • koppla samman ekonomistyrning och IT
  • realisera IT-strategin/den digitala strategin på samtliga nivåer i organisationen

Nyfiken på Principmodellen?

Nyfikna på att läsa mer om våra tidiga uppdrag?

Referensuppdrag 2018