envelope
Referenser

Från stelbent styrstruktur till smidig leverans

Princip byggde en kultur och ett arbetssätt för att skapa leveransteam med ett ben i förvaltning och ett i utveckling

  • År: 2016 - 2018
  • Förändringsledning och transformation
  • Stor myndighet

Ett team från Princip fick leda en transformation hos en stor kund inom offentlig sektor. Vårt arbete inleddes med en översyn av dåvarande styrmodell och vi stöttade sedan kunden i en stor förändringsresa. Vi fick införa ett arbetssätt som var tydligt, lättrörligt och framförallt - lustfyllt. Uppdraget hade allt vi på Princip uppskattar; förändringsledning, ledarskap, coaching och naturligtvis utmaningen i att balansera kontroll och innovation

Genom att kombinera ett fåtal delar från den traditionella förvaltningsstyrningen med agila metoder och en teamkultur går det att åstadkomma ett fantastiskt skifte i arbetssätt och framförallt i tankesätt.

ETT INLEDANDE REVIDERINGSARBETE

Princip anlitades för att se över en modell för IT-förvaltningsstyrning som ansågs krånglig och teoretisk. Språket var inte finstämt med hur man ville arbeta och vad man ville åstadkomma. Den utlovade effekten av gemensamma arbetssätt skulle bli snabbhet, ordning och god samverkan. Den effekten uteblev.

Vi kom snabbt fram till att modellen måste lättas upp och förstärkas med information i bägge riktningar kring förväntningar, krav och önskemål. En analys av intressenter och sponsorer gjordes och med det i ryggen lyckades vi formulera både en tydlig vision för framtidens arbetssätt kring digitalisering, men också få en styrgrupp med alla de människor som var nödvändiga för att kunna bli konkret.

ETT OMFATTANDE INFÖRANDE

Alla vägar bär till leverans, eller åtminstone bör det vara så. Det allra bästa sättet att bygga något runt kulturen "få saker ur händerna" visade sig vara att organisera team med förmågan att både utveckla och förvalta. Kompetensmässigt behövde teamen kunna hantera allt ifrån systemutveckling och konfiguration till utbildningar och stöd till användare.

Tio team i lika många leveransområden med helhetsansvar för att förstå behov, genomföra förändringar och sedan se till att förbättringarna gick att använda. En kombination av traditionell styrning med stöttande styrgrupper och otraditionellt, agilt varande i teamen.


ETT VÄRDEFULLT RESULTAT

Det här arbetet gav resultat både i strategisk styrning och i operativ leverans. Teamen blev verktyg för ledningen för att utföra saker och för att rikta om hela organisationen mot att ta vara på alla former av verksamhetsutveckling med stöd av IT. Projekt som arbetsform blev enklare för alla inblandade då andra förutsättningar fanns för att ta vara på resultatet. Från mottagande till deltagande.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper våra kunder med styrning och ledning på strategisk, taktisk och operativ nivå.

pontus-welin-berger-2

Pontus Welin-Berger

VD