envelope

5 TIPS FÖR ATT LEDA ETT AGILT FÖRVALTNINGSTEAM

Är det möjligt att kombinera traditionella styrmodeller med agila metoder? Inte bara jobba agilt, utan att faktiskt "bli" agil?

04 March 2022

Att ha en fot i utveckling och den andra foten i förvaltning innebär nya utmaningar för oss som ledare. Vi behöver ofta agera i organisationer som rör sig i hög hastighet där krockar mellan inkompatibla kulturer och strukturer gör det svårt att hitta gemensam riktning.

Vi listar här 5 tips som vi tycker är viktiga för att leda team med ansvar för utveckling och förvaltning av produkter eller tjänster.

1) Acceptera nuläget, baserat på principen ”Omfamna verkligheten och hantera den” - Ray Dalio (Principles). 

Nuläget är inte alltid en plats där vi vill vara. En bräcklig stämning där konflikter i teamet slätas över eller en situation där vi pliktskyldigt lägger stora resurser på att författa en plan som är inaktuell dag 2 hjälper ingen i längden. 

Att "syssla med sanningar" och att - som Dalio skriver - vara en hyperrealist, är ledarens grundplattform. Förväxla inte en önskan om hur verkligheten ska se ut med hur den faktiskt är. Acceptera nuläget och använd det som en sann utgångspunkt för att ta dig och ditt team dit ni ska. Och lär dig att...


2) Behärska oplanering, baserat på beteendemönstret ”Acceptera mångtydighet och osäkerhet” – Mark Smalley m.fl. (ITIL 4 HV IT)

Det enda vi vet om en årsplan i en digitaliserad organisation är att den inte kommer att hålla. Det ligger i vår natur att vilja ha en utstakad väg med skyddsräcken på sidorna, samtidigt som det agila manifestet lär oss att det vi behöver bli riktigt duktiga på är att svara upp på behov av förändring. Annars går kunden någon annanstans.

Detta behöver inte innebära krockar mellan förvaltningsstyrning och agilitet, men det kräver eftertanke. Ska till exempel den traditionella förvaltningsplanen avskaffas så kan vi ersätta dess fördelar med betydligt mer flexibla arbetssätt. Men nu är vi inne på metod. Det viktiga är att inte byta ut en schimär mot en annan.

Alltså: acceptera att verkligheten är mer dynamisk än din plan och förstå att planens roll som säkerhetsanordning när takten ökar är en illusion. Förespråka korta utvecklings- och förvaltningscykler, experimenterande och att kunna misslyckas säkert och med feedback. Ett misslyckande är en chans att dra lärdom och för att snabbt kunna resa er behöver du som ledare...


3) Vara följsam i bakslag, baserat på den filosofiska skolan stoicism och regeln att inte skilja på vinst och förlust - Marcus Aurelius (Självbetraktelser)

Du gör dig knappast till festens mittpunkt genom att ställa dig likgiltig inför en lyckad leverans eller annan framgång för teamet, och det är inte heller meningen att låta bli att fira segrar. Att däremot öva på att se dig själv och dina teammedlemmar som samma personer oavsett om dagen slutar med seger eller nederlag är ett kraftfullt motmedel mot att gräva ner sig när det gått åt pipan. 

Denna mentala övning bör vara ständigt återkommande i din arsenal och är grundläggande i att skapa en kultur där det är ok att göra fel. Borsta av dig och teamet, dra lärdom och gå vidare. 


4) Lära dig ditt team och anpassa din framtoning, baserat på boken Sunt Förnuft och området förändringsledning - Eleonore Hammare - (Sunt Förnuft)

Du har ett team. Det finns en gemensam riktning, relevant kompetens och ni delar bild av vad som är viktigast.

Eller? 

Du som ledare behöver lära känna dina teammedlemmar och situationsanpassa ditt ledarskap för att nå fram till var och en och för att kunna leda gruppen. Uppgiften blir inte lättare om du platsar i kategorin "ledare utan att vara chef". Nyckeln till att leda ett team som hanterar både förvaltning och utveckling stavas mod.

Våga vara tydlig, våga be om feedback, våga ta beslut utan att ha hela bilden glasklar och våga be om hjälp. Sunt förnuft.


5) Sträva efter att balansera stabilitet och förflyttning, baserat på Princips motto ”Kontroll & Innovation i Balans” (princip.se)

Det är inte alltid det är jämvikt i systemet. Ibland måste utvecklingstakten öka och förvaltningen minska, men det är alltid med balansen i åtanke. Vi arbetar upp en skuld och vi behöver tänka på att beta av den när det lugnat sig. Värde på lång sikt uppstår när vi balanserar kontroll & innovation.

Genom att följa dessa fem tips är det vår erfarenhet att det går att kombinera det agila med det traditionella.