envelope

DEN STOISKE PRODUKTÄGAREN

I den här artikeln utforskar vi tillämpning av den stoiska skolan på det moderna ledarskapet, och mer konkret på en yrkesroll som är bekant för de flesta av oss: produktägaren.

12 december 2022

Stoicism sägs ibland vara förmågan att lida utan att klaga, men en lämpligare beskrivning är att vara rofylld och behärskad oavsett vilka kval vi ställs inför. Att praktisera stoicism är att träna på att se det som pågår omkring oss med förnuft och agera med proportion i stället för att ställa till rabalder så fort något oväntat händer.   Sjukt väl spenderad tid om du frågar oss på Princip; den första reaktionen är sällan den bästa, och det finns en poäng i att tänka efter innan man kastar ur sig saker man får ångra eller börjar veva med armarna åt alla håll.

Stoicismen grundades under antiken och de mest framstående stoikerna verkade i Grekland och i Romarriket ca. 100–300 e.Kr. Den mest kända av dem är den romerska kejsaren Marcus Aurelius. Aurelius blev inte känd för sin militära skarpsynthet eller statsmannamässighet, utan för att han skrev dagbok och var inlyssnande. Karln var en vandrande anomali bland dåtidens härskare. 

Med tummen på ”forward” ca. 2000 år framåt i tiden lider vi idag svårt av utbrändhet, otydliga mål och nya riktlinjer om hur chef och medarbetare ska ”förhålla sig till varandra”. Att anamma någonting baserat på gammal papyrus om hur vi ska leda baserat på det rationella inom oss kanske känns lite långsökt, men om vi tolkar vad stoikerna egentligen vill ha sagt börjar det hela kännas logiskt. Centralt för filosofin är följande riktlinjer:

  • du behöver kunna skilja på det du kan kontrollera och det du inte kan rubba oavsett hur mycket energi du lägger ner. Fokusera endast på det du kan påverka. Allt annat är oväsentligt.
  • du kommer att stöta på motgångar utan att specifikt leta efter dem, de kommer att hitta dig. Träna ditt sinne till att inte kastas in i kaos och irrationellt agerande, oavsett hur stort hindret är.
  • ditt ego är fienden. Stolthet är farligt. Du kan inte lära dig det du redan tror att du vet och att fästa din identitet i rikedom, position och rank är meningslöst; de är dina endast tillfälligt.

Stoicism handlar alltså om att bli motståndskraftig mot ogenomtänkt agerande och att ta bra beslut baserade på fakta och inte på känslor och tillfälliga konstruktioner. Hur tränar vi då sinnet till att agera snarare än att reagera? Genom att leva dygdigt, anser stoikerna.

VI PRATAR OM FYRA DYGDER

Stoicism är väldigt praktiskt för att vara en filosofi. Vill vi närma oss det stoiska förhållningssättet så gäller det att locka fram det goda inom oss genom att praktisera rättvisa, måttfullhet, mod och visdom i vardagen.

De här dygderna är tänkta att ge oss en mer rationell syn på tillvaron och en grundmurad skiljelinje mellan vad vi kan och inte kan påverka. Vi ska inte falla offer för ”ödet”, utan vara medvetna om att det kan och kommer att hända saker vi inte kan påverka. Det vi kan göra är att acceptera och hantera dessa saker på bästa möjliga sätt. Att ha det förhållningssättet kan göra det enklare att hantera situationer där dåliga saker inträffat.

Utan ytterligare omsvep försöker vi applicera det här tankesättet på en av våra absoluta favoritroller här på Princip: produktägaren.

The Product Owner is accountable for maximizing the value of the product resulting from the work of the Scrum Team. How this is done may vary widely across organizations, Scrum Teams, and individuals.

The Product Owner may do the above work or may delegate the responsibility to others. Regardless, the Product Owner remains accountable.

For Product Owners to succeed, the entire organization must respect their decisions. These decisions are visible in the content and ordering of the Product Backlog, and through the inspectable Increment at the Sprint Review.

The 2020 Scrum Guide

Rollen som så ofta blir en backlog-administratör är egentligen något helt annat.

Mod

Mod kan uttryckas som oräddhet, ork och styrka. I produktägarsammanhang kan vi koppla det till accountable - ytterst ansvarig. 

För att produktägaren ska lyckas med sitt uppdrag måste hela organisationen respektera hans/hennes beslut.

Krävs det orädda ledare med pannben av teflon för att komma dit? Högst sannolikt.

Rättvisa

Rättvisa kan uttryckas som ärlighet och transparens, men också som bemötande, gemenskap och vänlighet.

Produktägare är en förtroenderoll.

För att kunna åtnjuta det förtroende som krävs från organisationen och dess kunder behövs ett bemötande som inte grundar sig i favorisering eller en negativ bild av en viss kund eller medarbetare.

Kan vi anta att ärlighet och transparens mot team, kund och användare är centralt för att kunna förmedla samma bild till alla och envar? Ja på den.

Måttfullhet

Måttfullhet kan uttryckas som självbehärskning, återhållsamhet, sans och balans.

För produktägaren blir prioriteringsdiskussionen ofta svår.

Vad innebär egentligen ”högst värde” och hur gör vi för att inte börja hörsamma den akustikbaserade prioriteringen istället, dvs den som skriker högst vinner?

Vi måste leva som vi lärt oss som produktägare, speciellt i svåra situationer som präglas av dålig stämning. Om vi lovar någonting till någon i dessa situationer utan att se helheten så behöver vi sannolikt bryta ett löfte till någon annan.

Kan självbehärskning och ett balanserat, analytiskt sinne hjälpa oss i dessa stormar? Svårt att säga emot.

Visdom

Visdom kan uttryckas som kunskap, sanning, reflektion, stillhet, utbildning och erfarenhet.

Förmågan att leva dygdigt leder till visdom, men bara om vi ger oss tid att reflektera, utbilda oss och försöka hitta den minst förvrängda versionen av vad som egentligen är sant.

Stämmer det ungefär med vad både lean och agile säger om growth mindset och servant leadership? Ja, riktningsvis.

Ett par reflekterande ord

Precis som cynikerna (ja, det är faktiskt en filosofisk skola från början) beskrevs stoikerna ibland som hjärtlösa typer vars främsta livsglädje var att vara rationella.  En annan persons reaktion på en hemsk förlust kunde avfärdas genom att hävda att det inte var själva händelsen reaktionen berodde på, utan personens värdering av den.

Stoikerna hade inga problem med att visa medlidande med andra men ansåg att världen är så full med elände att det inte skulle hjälpa någon att lägga för mycket fokus på att sitta på en sten och tjura. Den energin borde istället läggas på att försöka göra gott.

Någonting annat som vädrat morgonluft i och med stoicismens uppsving är företeelsen nystoicism. Poddar med hundratusentals lyssnare, Youtube-kanaler med lika många prenumeranter och nya, ”förklarande” publiceringar av Aurelius gamla dagböcker har alla varit del i hårdlanseringarna av stoicism som framgångsfilosofi för de ambitiösa. De gamla stoikerna skakar antagligen bara på huvudet och ser jakten på framgång som ganska poänglös. Framgång är flyktig.

Avslutningsvis

Stoikern – den balanserade ledaren med rätt attribut för att få med sig sin organisation eller en butter stackare som saknar förmåga att fira segrar (de är ju temporära) och känna känslor? Sannolikt någonstans mitt emellan. 

Vår åsikt är åtminstone att produktägaren som strävar efter ledaregenskaper mycket väl kan hämta inspiration i stoikernas kunskapsbas, kanske kryddad med en smula värme för den goda smaken. Sen gäller det att vara orädd, ärlig, måttfull och bli vis genom reflektion och förkovran också. 

Stoikerna var före agilisterna här, med ca. 2000 år.