envelope

KAN VI VARA RESPEKTFULLT OENSE?

Är det möjligt att kombinera traditionella styrmodeller med agila metoder? Inte bara jobba agilt, utan att faktiskt "bli" agil?

13 March 2022

Det kan vara stabilt mot agilt, förvaltning mot utveckling, projekt mot team eller något annat. Det finns få saker som gör oss så upprörda som när våra övertygelser om vad som är rätt ifrågasätts. Våra erfarenheter utmanas av någon som har andra synsätt och kanske också ett jxxxa sätt att förmedla det på. 

Lägren är bildade, skyttegravarna grävda, konflikten ett faktum. Men det kanske finns en annan väg?

På Princip och hos våra kunder praktiserar vi istället någonting som vi kallar för "att vara respektfullt oense". Hur det går till och vilka tankesätt det vilar på beskriver vi nedan.

Handskarna på hyllan, i alla fall för en stund.

När två personer tycker olika saker är det sannolikt att en av dem har fel. Det kan röra sig om komplexa frågor; bästa sättet att införa Lean Portfolio Management eller om det är rimligt att använda en iterativ approach när man etablerar förvaltningsobjekt. Eller om det bästa sättet att gifta SAFe med ITIL verkligen är att hålla ITIL:s värdekedjor borta från allt förutom systemteamet. 

Eller kanske bara de små detaljerna kring att få processvärlden att fungera med den agila...

Oavsett så finns där en objektiv verklighet och ett svar som är mer rätt än det andra, och ditt jobb är tillsammans med din motpart röra dig mot det svaret. Följande riktlinjer kan då vara till hjälp:

För det första. När vi är respektfullt oense så är vårt främsta motiv att förstå det andra perspektivet, eftersom vi är livrädda för att missa viktig kunskap. För att göra det här rätt behöver du gå in i konversationen med frågor och inte påståenden. Några bra isbrytare kan vara

  1. vill du att jag är öppen med mina tankar och frågor eller ska jag behålla dem för mig själv?
  2. ska vi försöka övertyga varandra om vad som är rätt eller ska vi öppensinnat lyssna på varandras perspektiv och tillsammans försöka lista ut vad som är sant och vad vi kan göra åt  saken?
  3. argumenterar du med mig för sakens skull eller försöker du att förstå mitt perspektiv?

För det andra, var alltid resonlig och förvänta dig dito av andra. Om du är lugn, kollegial och saklig så kommer det att gå betydligt bättre än om du inte är det. Det innebär inte att du blint ska acceptera andras slutsatser, men det innebär att du behöver kunna hålla och utvärdera flera koncept i huvudet parallellt medan du rör dig mot det som sannolikt är sanningen. Ganska agilt alltså.

För det tredje, försök att förstå det andra perspektivet genom att själv beskriva det för din motpart. Om du får ett "du har förstått" tillbaka så är sannolikheten för fortsatt, konstruktiv dialog stor. Kombinerat med detta kan du också använda tvåminutersregeln, där en part får argumentera obehindrat för sin ståndpunkt i just två minuter. På så sätt luftas alla tankar och åsikter.

Ett par avslutande ord

Det lönar sig inte att vara respektfullt oense i alla konflikter. Det behöver finnas en grundläggande trovärdighet både hos dig och din motpart avseende ämnet ifråga eftersom ni försöker komma underfund med vad som är sant, inte vem som har rätt.

Att vara respektfullt oense kan också vara ett effektivt botemedel mot den organisatoriska dumhet som uppstår när vi känner en ovilja att ha meningsskiljaktigheter, fast vi egentligen har det. Med de här tankesätten gör vi konflikter och vägen till lösning nästan till en konstform.

Att ha fel slutsatser i huvudet och ta dåliga beslut baserade på dessa slutsatser istället för att vara respektfullt oense är en av människosläktets största tragedier - Ray Dalio