envelope

HUR ARBETAR ERT FÖRETAG MED KULTUREN?

Företagskultur definieras ofta som ett företags gemensamma normer, värderingar, beteenden och attityder.

22 January 2022

Ett resultat av att jobba med företagets kultur kan vara värdeord eller spelregler. Är det tillräckligt att ta fram beskrivningar och några ord som sammanfattar kulturen?
Absolut inte anser vi! Kulturen måste kännas och upplevas på riktigt av alla och då behöver beskrivningen av kulturen berikas med historier, exempel och hur vi beter oss mot varandra.

Vad kan ett företag konkret göra för att realisera detta? Här kommer några tips som vi på Princip snappat upp och börjat tillämpa i vår verksamhet.

Passar vi för varandra?

Vi tycker att det är viktigt att starta företagskulturen  redan i rekryteringsprocessen. Vi vill få med personer som vill bidra till vår kultur och göra den bättre. Rekrytering för personlighet, attityd OCH kompetens och inte bara CV-baserad.
Säkerställ att det är rätt person för jobbet genom att exempelvis låta kollegor vara delaktiga i rekryteringen. Våga vara kreativa vid kandidatträffarna genom ex. rollspel, workshop eller laborering.
Å ena sidan vill vi ha en smidig och snabb process för att utvärdera om vi är rätt för varandra, företaget och en presumtiv ny medarbetare.
Å andra sidan har vi en konsultmarknad som i stort är baserad på vad som står i ditt CV.
Det krävs lite extra insats och eftertanke av oss men det ger ett bättre resultat.
Går det att göra? Ja, och det blir oftast väldigt bra!

Väl anställd är det superviktigt att den nya medarbetaren får en introduktion som vi delvis anpassar efter individen. Det finns gemensamma delar som vi tar med alla och sedan har vi andra delar som kan varar lite unika. Det skulle kunna vara att vi utser en fadder, sätter ihop ett startkit och en plan för vad som ska göras under den första tiden. Vem ska medarbetaren träffa, vilka kunder ska han eller hon presenteras för och vilken del av det interna arbetet behöver skjuts framåt. Det beror lite på utgångsläge och bakgrund för den som är nyanställd. Vad vi däremot tror är viktigt är att hemmakänslan måste skapas tidigt för att få fäste. Företagsinternt arbete bör vi inte underskatta värdet av och vad det kan tillföra, både för kulturen och för affärerna i ett konsultbolag. Alla kanske inte behöver vara ute och debitera heltid året runt.

Fokusera på det som fungerar och fira framgångar.

Alla medarbetare behöver aktivt arbeta med att våga utmana dem som upplevs vara bakåtsträvande och problemorienterade. Det finns oftast ett "varför". Vi vill ju gärna stötta och utmana våra kunders ledning och då är det viktigt för oss att vi lever som vi lär. Se till att ge/få fullt mandat på riktigt för att undvika detaljstyrning från ledningen och för att öka möjligheten att få testa, att göra fel för att sedan göra om och göra rätt.

Vi tycker att varje möte ska ha ett tydligt syfte och förväntningar på deltagare. Även ett fikamöte har ett syfte, att vara social och lära känna andra sidor av oss och att bygga en gemensam plattform för företagets kultur.

Ta till vara på utmaningar, både mjuka som hårda. Arbeta för att kontinuerligt ta vara på lärandet i vardagen både på uppdrag och inom företaget. Hitta former där vi är generösa och delar med oss av det vi kan till dem som är intresserade och vill veta mer.

Ha roligt tillsammans och lär känna varandra bättre genom gemensamma träffar. Det här har varit svårare att få till under covid-pandemin och formerna för detta har behövt förändras då vi inte alltid kunnat ses fysiskt.

Hur arbetar ert företag med kulturen?