envelope

VI VÄXER OCH VILL I PRINCIP BLI FLER!

Är du redo för oss? Vi är redo för dig!

15 February 2022

Princip är ett konsultbolag specialiserat inom styrning och ledning med särskild tonvikt på det goda ledarskapet. Vi är i dagsläget ett tiotal konsulter och behöver bli fler då efterfrågan på våra tjänster inom förändringsledning och agilitet ökar. Bland våra kunder finns myndigheter och verk, banker, kommuner och regioner. Vi jobbar ständigt med att utveckla nya affärsområden och nya kompetenser.

Läs gärna mer på vår karriärsida.